Jaarlijks archief 29 oktober 2019

Enquête plannen Spil-gebied

U bent naar de inloopmiddag geweest en heeft daar kennis genomen van de plannen. Of misschien was u niet in de gelegenheid, dan kunt u hier de plannen bekijken.

Nadat u de plannen bekeken heeft, willen wij heel graag uw mening horen. Wij willen graag de bewoners vertegenwoordigen maar dat kan alleen als wij hun mening weten.

Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld.

Hoe kunt u die invullen?

 1. U klikt hieronder op de link naar de enquête
 2. U komt op een pagina waar u uw naam en e-mailadres moet invullen. De resultaten zijn volledig anoniem. Ook wij weten niet wie welke antwoorden heeft gegeven.
 3. U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst. Krijgt u de link niet direct? Controleer dan ook even uw spam-folder of de map ongewenste post.
 4. Klik op de link om de vragenlijst te starten. Als u de vragenlijst halverwege afbreekt, kunt u later met diezelfde link weer verdergaan waar u gebleven was.

Start met de enquête

Inloopmiddag/avond 29 oktober

Op 29 oktober organiseert de gemeente Súdwest een inloopavond voor de bewoners van Tinga. De avond is van 17 tot 19 uur.

De klankbordgroep, bestaande uit onder andere mensen van de gemeente, De Spil, Wijkpanel Tinga en een aantal direct omwonenden, is nu drie keer bij elkaar geweest. Op deze bijeenkomsten zijn diverse mogelijkheden bekeken voor de herinrichting van het gebied rondom De Spil.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden gepresenteerd op 29 oktober. De avond wordt, zoals gezegd, georganiseerd door de gemeente en op dit moment is de exacte invulling van de avond ons ook nog niet bekend. Meer informatie daarover volgt dus nog.

Quiznight 2 november!

Voor het winnende team hebben we natuurlijk een leuke prijs! Wat precies, dat houden we nog even geheim!

Hebben jullie het beste, slimste en gezelligste quizteam? Geef je op en kom het laten zien!
Ook als je nog geen team hebt, is dat geen probleem. Geef je op en wij zorgen voor een team.
Eigenlijk is dat nog leuker, zo leer je ook andere buren kennen!

Meer informatie en opgeven, klik dan even door >>

Stand van zaken Jumbo + animatiefilmpje verkeer

Stand van zaken rond de verplaatsing van de Jumbo

De omgevingsvergunning voor de nieuwe supermarkt is verleend. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. In afwachting van de uitspraak zal er niet worden  bebouwd. Voor degenen die geïnteresseerd hoe de verkeersafwikkeling zal gaan plaatsvinden, is een animatiefilmpje gemaakt. 

Informatieavond gemeente SWF 15 mei

De gemeente SWF / wethouder Mark de Man organiseert een informatieavond voor alle inwoners van Tinga. Hieronder de tekst van de uitnodiging:

Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond op 15 mei 2019 in het gebouw De Spil. Op deze avond gaat de gemeente graag met u in gesprek over de verschillende ontwikkelingen die spelen in de wijk Tinga.

Wat speelt er in de woonwijk?

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen die spelen in het gebied op de kaart:

 1. Talant heeft de gemeente gevraagd of er in Tinga ruimte is voor het bouwen van 32-40 zorgwoningen;
 2. Bruzan Ontwikkeling en Accolade willen woningen bouwen op de plek waar nu de Jumbo staat; 
 3. Het bestuur van De Spil zoekt een langetermijnoplossing voor hun huisvesting. 

Wat doet de gemeente met die ontwikkelingen?

De gemeente wil deze verzoeken in samenhang beoordelen. In combinatie met bestaande wensen uit de wijk voor onder andere een centraal plein, een buurttuin en een beweegroute. Daarom wil de gemeente starten met een gebiedsgerichte aanpak voor Tinga. Met zo’n aanpak kunnen we samen met u onderzoeken of en hoe deze verzoeken de leefomgeving van Tinga kunnen verbeteren.

Uw mening is belangrijk!

De gemeente wil weten wat u vindt van de mogelijke veranderingen in de wijk. Daarom hebben wij samen met het Wijkpanel Tinga deze avond georganiseerd. Alle betrokken partijen zijn uitgenodigd voor deze avond. Er is die avond een gespreksleider (Jacques van den Bosch) die de avond in goede banen zal leiden. Samen met een stedenbouwkundig bureau willen wij met u in gesprek gaan om uiteindelijk tot een mooi en gedragen eindresultaat te komen.

Agenda

 • 19.15 uur Inloop 
 • 19.30 uur Welkom door contact-wethouder Mark de Man
 • 19.40 uur Toelichting gebiedsgerichte aanpak en uw rol en inbreng (Wind Architecten Adviseurs)
 • 20.00 uur Inbreng/vragen bespreken 
 • 20.45 uur Opbrengsten van de avond in beeld brengen (gespreksleider Jacques van den Bosch)
 • 21.30 uur Afsluiting wethouder Mark de Man

Belangrijk

 • Wanneer: woensdag 15 mei 2019 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
 • Waar: wijkgebouw De Spil (Molenkrite 169)
 • Waarover: Ontwikkelingen in de wijk Tinga