Over het wijkpanel

Contact:

U kunt het wijkpanel Tinga bereiken:

  • via e-mail op info@wijkpaneltinga.nl ,
  • Post: Jasker 81, 8608 VX Sneek
  • Via het forum op deze site
  • Via Facebook: www.facebook.com/WijkpanelTinga
  • Via Twitter: @WijkpanelTinga
  • Via de telefoon: 085-3012067 (’s avonds) (normaal tarief, binnen bundel bij mobiel abonnement)
  • Via WhatsApp 06-28371737 (bij spoedeisende zaken kan eventueel overdag hierop gebeld worden. Denk eraan dat de vrijwilligers van het wijkpanel overdag ook gewoon aan het werk zijn)

Overige gegevens:

Stichting Wijkpanel Tinga
Jasker 81,8608 VX Sneek
KvK 63190745
RSIN 855130283
Bankrekeningnummer NL37BUNQ2290027391

Doelstelling stichting:

Het vertegenwoordigen van de belangen van de inwoners van de wijk Tinga (Sneek) en het bevorderen van de sociale cohesie tussen de inwoners.

U kunt het Beleidsplan 2015 Wijkpanel Tinga downloaden.

Overzicht activiteiten & financiëel overzicht:

Wijkpanel Tinga is opgericht in 2015. Het jaaroverzicht over 2015 zal derhalve begin 2016 worden gepubliceerd. Hierin is een overzicht te vinden van alle uitgevoerde activiteiten en een financieel verslag. Wilt u weten welke activiteiten het wijkpanel voornemens is de ondernemen en op welke manieren wij fondsen (geld) werven, dan kunt u hierboven het beleidsplan 2015 aanklikken.
Kascontrole / financieel overzicht 2015 (PDF)

Bestuur:

Voorzitter Robert Klees
Secretaris Rowdy van der Veen
Penningmeester Saskia Castelein
Algemeen lid Minne van Oosten

Vergoeding bestuur en vrijwilligers:

Stichting Wijkpanel Tinga heeft geen winstoogmerk en de bestuurders ontvangen geen beloning, enkel een onkostenvergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.

Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?

De gemeente Súdwest-Fryslân ziet graag dat in elke wijk en dorp binnen de gemeente, een wijkpanel of vereniging Dorpsbelangen is. Maar, dit is ook om te draaien: de bewoners uit wijken of dorpen kunnen (moeten) zich verenigen om bepaalde zaken (sneller) voor elkaar te krijgen.
In de meeste dorpen binnen de gemeente bestaat al jaren een vereniging Dorpsbelangen. In wijken in de (grotere) steden Sneek en Bolsward is dit een vrij nieuw verschijnsel. Er zijn in het verleden wel wijken geweest die een commissie Wijkbelangen hadden of nog steeds hebben, maar lang niet elke wijk heeft dit.

Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?

Het wijkpanel probeert zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van alles wat er binnen de wijk leeft. Als dat bekend is, kan het wijkpanel hier wat mee doen. Als bijvoorbeeld bekend wordt dat veel mensen (over)last ondervinden van hondenpoep, dan kan het wijkpanel in overleg met de gemeente kijken of er bijvoorbeeld voldoende hondentoiletten of bebording is, of dat er bepaalde andere acties georganiseerd kunnen worden om hier de aandacht op te vestigen.

Ook kan het wijkpanel de mensen van informatie voorzien die vanuit de gemeente of andere instanties komt, door dit bijvoorbeeld te plaatsen op de website of per e-mail rond te sturen naar inwoners.
Het wijkpanel is ook al druk bezig geweest met het opknappen van de wijk: we hebben al verschillende dingen opgeknapt, schoongemaakt of gerepareerd in de wijk!

Wat kan het wijkpanel voor mij doen?

En als u als inwoner een (individueel) probleem heeft met iets wat met de wijk te maken heeft, dan horen wij dat graag. We zullen dan kijken of wij u kunnen helpen of kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon bij de juiste instantie. Wij kennen veel mensen en wegen en kunnen dus het eerste aanspreekpunt zijn voor allerlei vragen of problemen.

Maar als u concreet hulp nodig hebt, dan kan dat ook. Het wijkpanel bestaat uit en kent veel vrijwilligers die graag een ander willen helpen. Bent u bijvoorbeeld slecht ter been en kunt u uw tuintje niet meer goed onderhouden? Laat het ons weten en we gaan kijken of wij iets voor u kunnen betekenen.

Sinds wanneer bestaat het wijkpanel?

Stichting Wijkpanel Tinga is opgericht in april 2015. Daarvoor was er een werkgroep met de werknaam Wijkpanel Tinga actief.

Wilt u iets delen met de hele wijk? Dan kunt u dat natuurlijk ook op het forum zetten!

1 reactie tot nu toe

Bettie de VriesGeplaatst op2:55 pm - feb 25, 2013

Wat een geweldig initiatief dit wijkpanel. Ik probeer zelf al bijna anderhalf jaar wat aan de overlast klachten van de A7 gedaan te krijgen ik wordt van de Gemeente naar Rijkswaterstaat gestuurd en weer terug. Het lijkt erop dat ik hiermee niet verder kom. Misschien een onderwerp voor het nieuw te vormen wijkpanel.

Geef een reactie