Meldpunt Tinga

Hier worden alle problemen en verbeterpunten geïnventariseerd. Sommige punten zijn duidelijk zichtbaar (bijvoorbeeld een eventueel gat in de drukke straat Molenkrite), andere punten zijn onzichtbaar (geluidsoverlast door vrachtverkeer) of lastiger vindbaar (slecht wandelpad op een minder drukke plek).

Daarom hebben wij uw hulp nodig!

U kunt alle meldingen doorgeven via ons formulier. Na het beoordelen van uw melding wordt deze opgenomen op de Wijkschouw-kaart die later gepubliceerd zal worden op deze site. U kunt dan ook kijken welke meldingen andere bewoners al hebben gemaakt.

Via dit formulier kunt u melding maken van een (on)gewenste situatie in de wijk. Het wijkpanel zal deze melding beoordelen en, indien terecht, opnemen op de kaart met binnengekomen meldingen. Daarna zal gekeken worden welke acties er kunnen worden ondernomen om de melding op te lossen.

Welke soort meldingen kunt u doorgeven?

U kunt de volgende soorten meldingen doorgeven:

Geluidsoverlast
Alle soorten geluidsoverlast, behalve overlast door buren. Denk aan vrachtverkeer, (sport)activiteiten, hangjongeren/-ouderen et cetera
Slechte weg
Achterstallig onderhoud in wegen, fietspaden of wandelpaden. Het moet hier dan gaan om structurele problemen of problemen op een langer stuk weg. Eén losliggende tegel moet direct bij de gemeente worden gemeld en wordt dan doorgaans zeer snel verholpen
Groen
Alle meldingen die te maken hebben met groen of groenonderhoud
Vernielingen
Alle vernielingen van gemeente of privé-eigendom
Wateroverlast
Als het veel regent, komen sommige straten of fietspaden wellicht blank te staan
Overig
Alles wat niet in een van deze categoriën past maar u toch graag wilt melden

 

Open het meldformulier

 

Geef een reactie