Onkruidbestrijding Tinga voortaan chemisch

Onkruidbestrijding Tinga voortaan chemisch

De gemeente SWF maakt in de wijken van Sneek voortaan ook gebruik van chemische middelen om onkruid te bestrijden. Lees hier de volledige brief van de gemeente:

 

Onderwerp: Onkruidbeheer op gemeentelijke trottoirs, paden en wegen
Na een lange en koude periode kunnen we momenteel gelukkig weer volop genieten van
bloeiende bermen, struiken en bomen. Helaas vormt de stijging van de temperatuur ook
de start voor het groeiseizoen van onkruid. De gemeente Súdwest-Fryslân gaat onkruid
op de gemeentelijke trottoirs, paden en wegen te lijf met de zogenoemde DOB-methode.
DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer. Het gaat hier om een combinatie van
verschillende bestrijdingsmethoden: borstelen, vegen en een selectieve chemische
aanpak.

De chemische bestrijdingsmethode werd al in de gehele gemeente toegepast, met
uitzondering van de voormalige gemeente Wymbritseradiel en buiten het centrum van de
stad Sneek. Daar werd alleen geborsteld. In deze gebieden wordt nu dus ook met de
nieuwe gecombineerde methode gewerkt.

Duurzaam onkruidbeheer
Onkruidbeheer volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding
tegen een redelijke kostprijs. Voor het toepassen van chemische onkruidbestrijding
gelden een aantal wettelijke regels die de afspoeling van chemische middelen van
trottoirs, paden en wegen naar het oppervlaktewater moeten tegengaan
Op bedrijventerreinen en in straten in gebieden waar veel onkruid staat, wordt een paar
keer per jaar geborsteld en geveegd. In de overige gebieden wordt twee keer per jaar, in
de maanden mei, juni en september, de chemische selectspray-methode toegepast.

Onderzoek
De beslissing om de DOB-methode te blijven gebruiken met daarbinnen ook de
chemische methode, is genomen naar aanleiding van de resultaten van onderzoek van de
Universiteit van Wageningen en Amsterdam. Hieruit bleek dat zorgvuldige toepassing van
chemische onkruidbestrijding minder milieubelastend is dan bestrijdingsmethoden met
bijvoorbeeld branden of heet water.

Over de auteur

admin administrator

Geef een reactie