Categorie Archief Groen & speeltuinen

Bomen verwijderen

De gemeente gaat binnenkort enkele bomen verwijderen en herplanten.

Hieronder een overzicht:

Bomen tinga

(klik voor een groter kaartje)

De toelichting is als volgt:

Plantvakken

In dit document staat een lijst van werkzaamheden die we het komende winterseizoen onder andere uitvoeren aan de plantvakken.  In de kolom ‘omvormen’ staat wat er momenteel in het plantvak staat en wat het gaat worden. Bijvoorbeeld ‘gazon-vaste planten’ Dit betekent dat het vak nu gazon is en dat het een vak wordt met vaste plantenIn de kolom ‘straat en no.’ staat Waar het plantvak ongeveer ligt.

Bomen

In de documenten 2 en 3 staan bomen die verwijderd worden, en waar in een aantal gevallen nieuwe bomen voor terugkomen. In de ‘lijst te verwijderen en nieuw te planten bomen ’16-‘17’ is een globale plaatsaanduiding opgenomen. Om een beter beeld te krijgen van de locatie is  ‘de bomenkaart’ toegevoegd. Op de bomenkaart is voornamelijk de bebouwde kom zichtbaar. Het buitengebied is vanwege leesbaarheid achterwege gelaten maar is wel terug te vinden op de lijst.

Op de bomenkaart kunnen rode en blauwe stippen staan. Een rode stip staat voor het verwijderen van een boom. In de lijst ‘te verwijderen en nieuw te planten bomen’16-’17) kunt u teruglezen waarom de boom weg moet en of we een nieuwe boom planten.

De blauwe stip staat voor een boom die onderdeel uitmaakt van een project en gepland staat om verwijderd te worden. Over een dergelijk project volgt nadere informatie aan stads-, dorps- of wijkbelangen of direct aanwonenden.

Wilt u weten waarom een boom wordt verwijderd? Bijvoorbeeld doordat hij gevaar oplevert of ziek is? Download dan de volgende PDF bijlages:

Sneek lijst renovatie plantvakken 16 – 17

Sneek lijst te verwijderen en nieuw te planten bomen 16 – 17

 

Wijkschouw 2015

Bij duidelijke problemen in de weg, losliggende stoeptegels of andere gevaarlijke zaken komt de gemeente altijd direct in actie na een melding via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Maar er zijn ook stoepen die over een grotere lengte slecht zijn. Slecht, maar nog niet gevaarlijk. En het is juist mooi om dit soort zaken aan te pakken vóórdat ze gevaarlijk worden.
Hetzelfde geldt ook voor fietspaden die bij regen gauw onderwater lopen of andere problemen. Daarom gaat het wijkpanel, samen met de gemeente, een wijkschouw organiseren. We gaan dan de wijk door om problemen in kaart te brengen. Maar we willen daarvoor ook graag hulp van de mensen zelf. Binnenkort meer informatie over hoe u hierbij kunt helpen.

 

Hek geplaatst bij sportvelden

Aan de Molenkrite is een hek geplaatst voor de ingang naar de parkeerplaatsen van voetbalvereniging. Zij kunnen nu de parkeerplaats afsluiten. Er was hier veel sprake van overlast en rommel.

Resultaat doe-dag 15 juni

We zijn gister met een viertal vrijwilligers druk bezig geweest in de wijk. We hebben een aantal zaken aangepakt, die staan hieronder opgesomd.
Tijdens de werkzaamheden kregen we veel aanspraak en complimenten van wijkbewoners! Erg fijn, daar doen we het natuurlijk voor. Eén bewoner was zelfs zo enthousiast toen hij ons bezig zag, dat hij spontaan is gaan meehelpen en komende week ook gaat helpen bij het vervolg van de actie!

Zo hebben wij het het liefst, natuurlijk!

De professionele verf en kwasten werden ons gratis geleverd door schildersbedrijf Visser! Onze hartelijke dank hiervoor. Zie http://www.schildersbedrijfvisser.nl/

 

Uitgevoerde klussen:

  • Huisje in speeltuin centrale park afgeschilderd (wordt nog eenmaal overgeschilderd)
  • Grijze kastje achter C1000 aan alarmpaal geschilderd (we kijken nog naar mogelijkheden met het electriciteitshuisje)
  • Vernielde steiger in centrale park ‘opgeruimd’
  • Brugleuningen Eekmolen / Ligger / Loper geschuurd en in primer gezet, later deze week wordt de hele reling opnieuw wit geschilderd
  • Twee zakken vol met rommel (blikjes, flesjes) opgeruimd in de omgeving van de klussen en uit de vijver in het centrale park

Al met al weer erg geslaagd en wordt dus zeer binnenkort vervolgd!

Foto’s staan hier: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.349748085127594.1073741824.298887856880284&type=1

Concept beleidsnota speelvoorzieningen

De gemeente SWF heeft een concept beleidsnota opgesteld over speelvoorzieningen. Hier staat vermeld wat de gemeente tot 2018 van plan is met de openbare speeltuintjes.

Dit is een openbaar stuk, voor iedereen inzichtelijk en iedereen mag er op eigen titel op reageren. Wij willen als wijkpanel echter graag één reactie richting gemeente sturen en zullen dit ook gaan doen. Daarvoor is natuurlijk de mening van alle wijkbewoners van harte welkom.

Laat hieronder in de reacties dus zeker je mening achter, of plaats een bericht op ons forum. Telefonisch (433850 ’s avonds) mag ook, en schriftelijk: we hebben sinds kort een brievenbus bij de C1000, naast het kopiëerapparaat.

Graag ontvangen wij alle reacties voor 1 augustus.

Hieronder is het stuk te downloaden, wij zullen het stuk ook bestuderen en de belangrijkste punten voor Tinga binnenkort samenvatten.

 

concept beleidsnota speelvoorzieningen 2013-2018.versie 11 juni 2013 (PDF, 2 MB)

Onkruidbestrijding Tinga voortaan chemisch

De gemeente SWF maakt in de wijken van Sneek voortaan ook gebruik van chemische middelen om onkruid te bestrijden. Lees hier de volledige brief van de gemeente:

 

Onderwerp: Onkruidbeheer op gemeentelijke trottoirs, paden en wegen
Na een lange en koude periode kunnen we momenteel gelukkig weer volop genieten van
bloeiende bermen, struiken en bomen. Helaas vormt de stijging van de temperatuur ook
de start voor het groeiseizoen van onkruid. De gemeente Súdwest-Fryslân gaat onkruid
op de gemeentelijke trottoirs, paden en wegen te lijf met de zogenoemde DOB-methode.
DOB staat voor Duurzaam Onkruid Beheer. Het gaat hier om een combinatie van
verschillende bestrijdingsmethoden: borstelen, vegen en een selectieve chemische
aanpak.

De chemische bestrijdingsmethode werd al in de gehele gemeente toegepast, met
uitzondering van de voormalige gemeente Wymbritseradiel en buiten het centrum van de
stad Sneek. Daar werd alleen geborsteld. In deze gebieden wordt nu dus ook met de
nieuwe gecombineerde methode gewerkt.

Duurzaam onkruidbeheer
Onkruidbeheer volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding
tegen een redelijke kostprijs. Voor het toepassen van chemische onkruidbestrijding
gelden een aantal wettelijke regels die de afspoeling van chemische middelen van
trottoirs, paden en wegen naar het oppervlaktewater moeten tegengaan
Op bedrijventerreinen en in straten in gebieden waar veel onkruid staat, wordt een paar
keer per jaar geborsteld en geveegd. In de overige gebieden wordt twee keer per jaar, in
de maanden mei, juni en september, de chemische selectspray-methode toegepast.

Onderzoek
De beslissing om de DOB-methode te blijven gebruiken met daarbinnen ook de
chemische methode, is genomen naar aanleiding van de resultaten van onderzoek van de
Universiteit van Wageningen en Amsterdam. Hieruit bleek dat zorgvuldige toepassing van
chemische onkruidbestrijding minder milieubelastend is dan bestrijdingsmethoden met
bijvoorbeeld branden of heet water.

Doe-dag 15 juni

Op 15 juni is de volgende Doe-dag. We gaan wederom een stukje van de wijk opknappen, ditmaal iets beter voorbereid dan op 16 maart. Ook het Wijkpanel leert al doende.

Meterkast met hakenkruizen verven

Benodigdheden

Verf en schuurpapier en rollers

Tijd 1 uur werk

Aantal personen 1

 

Brug Eekmolen

Benodigdheden

Schuurpapier en primer kwasten

Tijd ongeveer 3 uur

Aantal personen 4

 

Hekwerken om de oude school

Benodigdheden

Gereedschap en schep

Tijd 2 uur

Personen 4

 

Brug buitenste looppad schoonmaken.

Benodigdheden

Hogedrukreiniger. Sponzen en afwasmiddel

Tijd 2 uur

Personen 4

 

Iedereen die mee wil helpen, kan zich aanmelden door een reactie achter te laten (deze worden niet direct geplaatst en zijn dus niet zichtbaar voor anderen). We verzamelen om 11:00 uur bij De Spil. Ook zonder aanmelding mogen spontane helpers daar oom 11:00 uur verzamelen!