Verwijderen borden wandelgebied

Verwijderen borden wandelgebied

Op een aantal plekken in Tinga staan bij de (schelpen)paadjes nog borden die aangeven dat het hier om wandelpaden gaat. In feite is deze aanduiding onjuist, het gaat om paden die zowel door wandelaars als fietsers gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot verwarring, wandelaars denken nu dat er hier niet gefietst kan worden. Ze houden dan geen rekening met fietsers en dat kan tot lastige en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Fietsers en voetgangers moeten elkaar de ruimte gunnen en rekening houden met elkaar (shared space gedachte).
Bovendien is het beleid van de gemeente om overbodige borden weg te halen.

Dit betekent dat binnenkort een aantal borden weggehaald worden. Het gaat om de volgende locaties:

  • 1 bord bij het begin van het schelpenpad achter de Zeskanter nabij de Koningsspil
  • 1 bord bij de Voorzoom
  • 2 borden bij het Windbord/Sneekerpad

verwijderen borden tinga

Over de auteur

admin administrator

Geef een reactie