Categorie Archief Verkeer & wegen

Stand van zaken Jumbo + animatiefilmpje verkeer

Stand van zaken rond de verplaatsing van de Jumbo

De omgevingsvergunning voor de nieuwe supermarkt is verleend. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. In afwachting van de uitspraak zal er niet worden  bebouwd. Voor degenen die geïnteresseerd hoe de verkeersafwikkeling zal gaan plaatsvinden, is een animatiefilmpje gemaakt. 

Informatieavond gemeente SWF 15 mei

De gemeente SWF / wethouder Mark de Man organiseert een informatieavond voor alle inwoners van Tinga. Hieronder de tekst van de uitnodiging:

Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond op 15 mei 2019 in het gebouw De Spil. Op deze avond gaat de gemeente graag met u in gesprek over de verschillende ontwikkelingen die spelen in de wijk Tinga.

Wat speelt er in de woonwijk?

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen die spelen in het gebied op de kaart:

 1. Talant heeft de gemeente gevraagd of er in Tinga ruimte is voor het bouwen van 32-40 zorgwoningen;
 2. Bruzan Ontwikkeling en Accolade willen woningen bouwen op de plek waar nu de Jumbo staat; 
 3. Het bestuur van De Spil zoekt een langetermijnoplossing voor hun huisvesting. 

Wat doet de gemeente met die ontwikkelingen?

De gemeente wil deze verzoeken in samenhang beoordelen. In combinatie met bestaande wensen uit de wijk voor onder andere een centraal plein, een buurttuin en een beweegroute. Daarom wil de gemeente starten met een gebiedsgerichte aanpak voor Tinga. Met zo’n aanpak kunnen we samen met u onderzoeken of en hoe deze verzoeken de leefomgeving van Tinga kunnen verbeteren.

Uw mening is belangrijk!

De gemeente wil weten wat u vindt van de mogelijke veranderingen in de wijk. Daarom hebben wij samen met het Wijkpanel Tinga deze avond georganiseerd. Alle betrokken partijen zijn uitgenodigd voor deze avond. Er is die avond een gespreksleider (Jacques van den Bosch) die de avond in goede banen zal leiden. Samen met een stedenbouwkundig bureau willen wij met u in gesprek gaan om uiteindelijk tot een mooi en gedragen eindresultaat te komen.

Agenda

 • 19.15 uur Inloop 
 • 19.30 uur Welkom door contact-wethouder Mark de Man
 • 19.40 uur Toelichting gebiedsgerichte aanpak en uw rol en inbreng (Wind Architecten Adviseurs)
 • 20.00 uur Inbreng/vragen bespreken 
 • 20.45 uur Opbrengsten van de avond in beeld brengen (gespreksleider Jacques van den Bosch)
 • 21.30 uur Afsluiting wethouder Mark de Man

Belangrijk

 • Wanneer: woensdag 15 mei 2019 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
 • Waar: wijkgebouw De Spil (Molenkrite 169)
 • Waarover: Ontwikkelingen in de wijk Tinga

Gevaarlijk (plas)punt fietspad hersteld

Op verzoek van het wijkpanel heeft de gemeente een afvoer gemaakt in het fietspad bij De Ligger.
Hier stond altijd een diepe plas, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Dat kwam doordat fietsers (logisch) altijd door het ondiepste stuk fietsen, in deze onoverzichtelijke bocht.
We willen de Gemeente Súdwest-Fryslân bedanken voor deze mooie oplossing.

nieuwe_put_ligger

Update rondom de supermarkt

De bewoners van de Molenkrite hebben het al gemerkt: de nachtelijke vrachtwagens zijn over. De Jumbo gaat om 8:00 uur open en het brood komt voortaan rond 7:00-7:30, wat een betere tijd is dan 04:00. Verder komt de vrachtenwagen met verse producten natuurlijk dagelijks en de grote vrachtwagen met houdbare spullen komt drie keer per week. Maar deze allemaal overdag.

Verder bereiken ons van verschillende kanten geruchten dat de Jumbo binnen een jaar verhuisd zal zijn. Momenteel hebben wij echter van geen enkele kant een bevestiging of ontkenning van deze plannen en is het ook maar zeer de vraag waar deze nieuwe winkel dan zou moeten komen, want aan de rand van Tinga, bij de sportvelden, is niet zo heel veel plek meer over voor een winkel en een parkeerplaats. Maar zodra er meer bekend is zullen we dat laten weten.

Het standpunt van het wijkpanel is dat wij een winkel willen houden in de wijk en dat bevoorrading en bezoekers voor zo weinig mogelijk overlast zorgen. Dus een winkel bij de ingang van de wijk is de beste oplossing, mits het allemaal past en niet leidt tot overlast voor de bewoners aldaar. Ook is het verkeer over de Lemmerweg een aandachtspunt, want de rotonde staat ook nu al geregeld wat vast. En een druk-bezochte supermarkt aan de rand zal wel zorgen voor extra verkeer. Dit heeft allemaal onze aandacht en we zoeken de beste oplossing voor Jumbo en de wijk.

Ingang BP-station wordt aangepakt!

Ingang BP-station wordt aangepakt! Het heeft even geduurd en helaas de nodige aanrijdingen gekost, maar de ingang van het BP-station Lemmerweg wordt veiliger gemaakt.

Volgens onze informatie komt er een linksaf-voorziening zodat auto’s het tankstation veilig in kunnen vanuit beide richtingen. Het tankstation verlaten kan dan uitsluitend richting rotonde Tinga/Duinterpen, waar je eventueel de rotonde rond kunt rijden als je toch de andere kant op wilt.

Het Wijkpanel heeft ook meermaals aangedrongen op een oplossing en we zijn blij dat deze nu in zicht is!

Aanpassingen Tingatunnel / werkzaamheden Lemstertunnel

U heeft het waarschijnlijk al gezien: de Tinga-tunnel wordt / is aangepast. Het fietspad is breder en er komt een soort verdrijvingsvlak in de binnenbocht. Ook de middenstreep schuift meer op richting buitenbocht. Daardoor wordt de bocht dus wijder en daardoor veiliger. Helaas is de stoep hierdoor iets smaller geworden. Hij heeft nog wel de minimale breedte voor rolstoelen en rollators. De stoep was voor de aanpassing overigens ook al te smal om twee rolstoelen elkaar op de stoep te laten passeren.

Binnenkort wordt gestart met het aanleggen van de vaarroute ter hoogte van de Lemstertunnel (Lemmerwegtunnel). Hiervoor zal deze tunnel enkele maanden slechter bruikbaar zijn. Er zullen namelijk trappen worden geplaatst met fietsgoten. Hierdoor is de tunnel onbruikbaar voor rolstoelen, buggies en mensen die slecht ter been zijn of niet hun fiets door een goot omhoog/omlaag kunnen duwen. Ook zal de tunnel enkele malen gedurende kortere tijd geheel afgesloten zijn.
De enige omleidingsroute zal zijn via de Tingatunnel, vandaar ook dat wij erop aangedrongen hebben dat deze eerst verbeterd zou worden. Door de Lemstertunnel komen ongeveer 5000 fietsers (in totaal, heen en terug samen) per dag.

 

Wijkschouw 2015

Bij duidelijke problemen in de weg, losliggende stoeptegels of andere gevaarlijke zaken komt de gemeente altijd direct in actie na een melding via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Maar er zijn ook stoepen die over een grotere lengte slecht zijn. Slecht, maar nog niet gevaarlijk. En het is juist mooi om dit soort zaken aan te pakken vóórdat ze gevaarlijk worden.
Hetzelfde geldt ook voor fietspaden die bij regen gauw onderwater lopen of andere problemen. Daarom gaat het wijkpanel, samen met de gemeente, een wijkschouw organiseren. We gaan dan de wijk door om problemen in kaart te brengen. Maar we willen daarvoor ook graag hulp van de mensen zelf. Binnenkort meer informatie over hoe u hierbij kunt helpen.

 

Aanpassingen BP station

Misschien wel de plek met de meeste ongelukken van de hele gemeente: de plek voor het BP station aan de Lemmerweg.

Komend voorjaar komt er gelukkig verbetering: zoals het nu lijkt een voorsorteervak voor linksaf (station in) en éénrichting  het station uit. Deze details nog even onder voorbehoud, maar een aanpassing komt er sowieso.

 

Fietsverkiezingsdebat 5 maart

Fietsverkiezingsdebat woe 5 maart

19:30 wijkgebouw De Watertoren (Kaatsland, Sneek)image

Op 5 maart organiseert de Fietsersbond Súdwest-Fryslân het fietsverkiezingsdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Er komen stellingen voorbij die voor alle inwoners van de gemeente interssant zijn. We hopen daarom op zoveel mogelijk bezoekers zodat we kunnen laten zien dat we fietsers in stad, dorp en buitengebied erg belangrijk zijn!

Vooral voor de inwoners van onze wijk natuurlijk erg interessant, we hebben hier een heleboek aandachtspunten: de (aankomende) Lemmerweg-tunnel, de nieuw ingerichte Lemmerweg zelf, de fietsoversteek Molenkrite/Loper waar veel ongelukken gebeuren…

Of de attracties Tinga-tunnel of houten brug natuurlijk, de ‘verdwenen’ hoofdfietsroute Sneek-Zuid…Logo fietsersbond

Genoeg dus om te willen weten wat de verschillende partijen nu eigenlijk willen met de fietsers binnen onze gemeente en rondom onze wijk specifiek.

Aan de hand van een aantal leuke stellingen zal er een debat losbarsten tussen de vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Natuurlijk laat ook de zaal haar stem horen en stemt de zaal ook mee. Aan het eind van de avond ook nog de verkiezing van het meest fiets-vriendelijke raadslid.

Kom dus zeker! En neem een flyer mee bij de C1000 voor uw buren!

 

 

 

Programma:

19.30 Opening avond

19.45 Presentatie Ilse Boemhof van de gemeente Zwolle over fietsbeleid

20.15 Pauze

20.45 Fietsverkiezingsdebat op basis van stellingen

21.45 Verkiezing fietsvriendelijkste raadslid door het publiek

22.00  Einde avond / drankje van het huis

 

Verwijderen borden wandelgebied

Op een aantal plekken in Tinga staan bij de (schelpen)paadjes nog borden die aangeven dat het hier om wandelpaden gaat. In feite is deze aanduiding onjuist, het gaat om paden die zowel door wandelaars als fietsers gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot verwarring, wandelaars denken nu dat er hier niet gefietst kan worden. Ze houden dan geen rekening met fietsers en dat kan tot lastige en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Fietsers en voetgangers moeten elkaar de ruimte gunnen en rekening houden met elkaar (shared space gedachte).
Bovendien is het beleid van de gemeente om overbodige borden weg te halen.

Dit betekent dat binnenkort een aantal borden weggehaald worden. Het gaat om de volgende locaties:

 • 1 bord bij het begin van het schelpenpad achter de Zeskanter nabij de Koningsspil
 • 1 bord bij de Voorzoom
 • 2 borden bij het Windbord/Sneekerpad

verwijderen borden tinga