Bomen verwijderen

Bomen verwijderen

De gemeente gaat binnenkort enkele bomen verwijderen en herplanten.

Hieronder een overzicht:

Bomen tinga

(klik voor een groter kaartje)

De toelichting is als volgt:

Plantvakken

In dit document staat een lijst van werkzaamheden die we het komende winterseizoen onder andere uitvoeren aan de plantvakken.  In de kolom ‘omvormen’ staat wat er momenteel in het plantvak staat en wat het gaat worden. Bijvoorbeeld ‘gazon-vaste planten’ Dit betekent dat het vak nu gazon is en dat het een vak wordt met vaste plantenIn de kolom ‘straat en no.’ staat Waar het plantvak ongeveer ligt.

Bomen

In de documenten 2 en 3 staan bomen die verwijderd worden, en waar in een aantal gevallen nieuwe bomen voor terugkomen. In de ‘lijst te verwijderen en nieuw te planten bomen ’16-‘17’ is een globale plaatsaanduiding opgenomen. Om een beter beeld te krijgen van de locatie is  ‘de bomenkaart’ toegevoegd. Op de bomenkaart is voornamelijk de bebouwde kom zichtbaar. Het buitengebied is vanwege leesbaarheid achterwege gelaten maar is wel terug te vinden op de lijst.

Op de bomenkaart kunnen rode en blauwe stippen staan. Een rode stip staat voor het verwijderen van een boom. In de lijst ‘te verwijderen en nieuw te planten bomen’16-’17) kunt u teruglezen waarom de boom weg moet en of we een nieuwe boom planten.

De blauwe stip staat voor een boom die onderdeel uitmaakt van een project en gepland staat om verwijderd te worden. Over een dergelijk project volgt nadere informatie aan stads-, dorps- of wijkbelangen of direct aanwonenden.

Wilt u weten waarom een boom wordt verwijderd? Bijvoorbeeld doordat hij gevaar oplevert of ziek is? Download dan de volgende PDF bijlages:

Sneek lijst renovatie plantvakken 16 – 17

Sneek lijst te verwijderen en nieuw te planten bomen 16 – 17

 

Over de auteur

admin administrator

Geef een reactie