Schrijvers archief admin

dooradmin

Wijkschouw 2015

Bij duidelijke problemen in de weg, losliggende stoeptegels of andere gevaarlijke zaken komt de gemeente altijd direct in actie na een melding via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Maar er zijn ook stoepen die over een grotere lengte slecht zijn. Slecht, maar nog niet gevaarlijk. En het is juist mooi om dit soort zaken aan te pakken vóórdat ze gevaarlijk worden.
Hetzelfde geldt ook voor fietspaden die bij regen gauw onderwater lopen of andere problemen. Daarom gaat het wijkpanel, samen met de gemeente, een wijkschouw organiseren. We gaan dan de wijk door om problemen in kaart te brengen. Maar we willen daarvoor ook graag hulp van de mensen zelf. Binnenkort meer informatie over hoe u hierbij kunt helpen.

 

dooradmin

Aanpassingen BP station

Misschien wel de plek met de meeste ongelukken van de hele gemeente: de plek voor het BP station aan de Lemmerweg.

Komend voorjaar komt er gelukkig verbetering: zoals het nu lijkt een voorsorteervak voor linksaf (station in) en éénrichting  het station uit. Deze details nog even onder voorbehoud, maar een aanpassing komt er sowieso.

 

dooradmin

Veilig Wonen Scan in Tinga

Enige dagen geleden is er een brief op de mat gevallen bij de inwoners van Tinga; als pilot kunnen wij gratis een Veilig Wonen Scan krijgen.

De aftrap hiervan is op maandag 21 januari om 10:00 op de Zeskanter. Daar wordt, onder toeziend oog van de plaatsvervangend Teamchef politie Theo Visser en burgemeester Apotheker, de eerste scan uitgevoerd.

Het Ministerie van V en J heeft het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) opdracht gegeven om een pilot ‘veilig wonen scan’ uit te rollen over het land. Hiervoor is SWF in november benaderd en nu, halverwege januari, zijn we de eerste Friese gemeente waar de pilot gaat draaien.

Wilt u de scanner bij u thuis hebben? Maak dan een afspraak via www.woonveiliger.nl (dit aanbod is momenteel alleen voor inwoners van de wijk Tinga)

dooradmin

Supermarkt lijkt op huidige plaats te blijven

De afgelopen tijd zijn er veel geruchten geweest over het C1000-pand aan de Molenkrite. Na het niet-doorgaan van de nieuwbouw van de tennishal met daaronder dan een Jumbo, doen allerlei verhalen de ronde. Definitief zeker is natuurlijk nooit iets, maar vooralsnog lijkt het erop dat de C1000 aan de Molenkrite op de huidige plaats zal worden omgebouwd tot Jumbo. Of de winkel daarbij ook groter zal worden gemaakt of dat er ook nog andere wijzigingen komen, daarover is momenteel niets bekend.

dooradmin

Hek geplaatst bij sportvelden

Aan de Molenkrite is een hek geplaatst voor de ingang naar de parkeerplaatsen van voetbalvereniging. Zij kunnen nu de parkeerplaats afsluiten. Er was hier veel sprake van overlast en rommel.

dooradmin

Autobranden Voorzoom

Afgelopen nacht zijn op de Voorzoom een aantal auto’s uitgebrand. Door de politie is een helikopter ingezet om te zoeken naar de daders. Daarnaast is er ook een Burgernetactie gestart om uit te kijken naar een bepaalde persoon. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat dit met elkaar te maken heeft, maar zeker weten we dat niet.

 

Meer informatie in het nieuwsbericht bij Omrop Fryslan: http://www.omropfryslan.nl/nijs/autobrannen-yn-snits

dooradmin

Fietsverkiezingsdebat 5 maart

Fietsverkiezingsdebat woe 5 maart

19:30 wijkgebouw De Watertoren (Kaatsland, Sneek)image

Op 5 maart organiseert de Fietsersbond Súdwest-Fryslân het fietsverkiezingsdebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen.

Er komen stellingen voorbij die voor alle inwoners van de gemeente interssant zijn. We hopen daarom op zoveel mogelijk bezoekers zodat we kunnen laten zien dat we fietsers in stad, dorp en buitengebied erg belangrijk zijn!

Vooral voor de inwoners van onze wijk natuurlijk erg interessant, we hebben hier een heleboek aandachtspunten: de (aankomende) Lemmerweg-tunnel, de nieuw ingerichte Lemmerweg zelf, de fietsoversteek Molenkrite/Loper waar veel ongelukken gebeuren…

Of de attracties Tinga-tunnel of houten brug natuurlijk, de ‘verdwenen’ hoofdfietsroute Sneek-Zuid…Logo fietsersbond

Genoeg dus om te willen weten wat de verschillende partijen nu eigenlijk willen met de fietsers binnen onze gemeente en rondom onze wijk specifiek.

Aan de hand van een aantal leuke stellingen zal er een debat losbarsten tussen de vertegenwoordigers van alle politieke partijen. Natuurlijk laat ook de zaal haar stem horen en stemt de zaal ook mee. Aan het eind van de avond ook nog de verkiezing van het meest fiets-vriendelijke raadslid.

Kom dus zeker! En neem een flyer mee bij de C1000 voor uw buren!

 

 

 

Programma:

19.30 Opening avond

19.45 Presentatie Ilse Boemhof van de gemeente Zwolle over fietsbeleid

20.15 Pauze

20.45 Fietsverkiezingsdebat op basis van stellingen

21.45 Verkiezing fietsvriendelijkste raadslid door het publiek

22.00  Einde avond / drankje van het huis

 

dooradmin

Verwijderen borden wandelgebied

Op een aantal plekken in Tinga staan bij de (schelpen)paadjes nog borden die aangeven dat het hier om wandelpaden gaat. In feite is deze aanduiding onjuist, het gaat om paden die zowel door wandelaars als fietsers gebruikt kunnen worden. Dit leidt tot verwarring, wandelaars denken nu dat er hier niet gefietst kan worden. Ze houden dan geen rekening met fietsers en dat kan tot lastige en zelfs gevaarlijke situaties leiden. Fietsers en voetgangers moeten elkaar de ruimte gunnen en rekening houden met elkaar (shared space gedachte).
Bovendien is het beleid van de gemeente om overbodige borden weg te halen.

Dit betekent dat binnenkort een aantal borden weggehaald worden. Het gaat om de volgende locaties:

 • 1 bord bij het begin van het schelpenpad achter de Zeskanter nabij de Koningsspil
 • 1 bord bij de Voorzoom
 • 2 borden bij het Windbord/Sneekerpad

verwijderen borden tinga

dooradmin

Enquete naar nieuwe plannen gemeente

De gemeente heeft een nieuw plan gemaakt voor de Lemstertunnel / Lemmerwegtunnel nadat het oude plan met de haarspeldbochten gelukkig van tafel is gehaald.

Het nieuwe plan van de gemeente omvat het volgende:

 • Na de tunnel komt direct een beweegbare brug
  De doorvaarhoogte is 1,50 meter bij gesloten brug
 • Helling blijft even steil (4%)
  Echter, volgens de algemeen gehanteerde richtlijnen zou dit 2,7% mogen zijn
 • Helling wordt 30 meter ‘langer’
  De helling omhoog (voor de flat) is momenteel 70 meter, dit wordt 100.
 • Dagelijks fietsen ongeveer 5000 fietsers door de tunnel.
  De tunnel is de belangrijkste toegangsroute tot Sneek voor fietsers uit Tinga, Duinterpen en de achterliggende dorpen Hommerts, Jutrijp en deels ook stad IJlst.

 

Vul de enquête in!

 

We willen iedereen vragen de enquête in te vullen, zowel voor- als tegenstanders.
Kent u iemand die geen internet gebruikt? De enquêtes liggen ook bij C1000 Tinga. Eventueel kunt u de papieren versie downloaden en voor die persoon printen. Inleveren kan bij C1000 Tinga, binnen in de groene brievenbus naast het kopieerapparaat.

Alle enquêtes hebben wij het liefste binnen voor 12 november! Bedankt!

Impressie nieuwe water en brug

 

 

 

dooradmin

621 handtekeningen, actie gaat op eigen poten staan!

Vandaag hebben we maar liefst 621 handtekeningen ingezameld bij de Lemmerwegtunnel. Handtekeningen tegen het, door velen absurde genoemde, plan van de gemeente Súdwest-Fryslân waarbij er twee haarspeldbochten en een steile helling in de tunnel/brug-combinatie zullen komen.

Lemmerweg
Wat tijdens de actie ook nog opviel, was het grote aantal mensen wat de Lemmerweg noemde als gevaarlijk punt. Hier worden namelijk de fietsers misbruikt om de auto’s af te remmen; een soort menselijke snelheidsremmers dus. Fietsers voelen zich hierbij erg onveilig – maar de gemeente vindt iets anders: uit onderzoek blijkt dat er in dit soort omgevingen juist veel minder ongelukken gebeuren. Dat iedereen zich onveilig voelt, maakt blijkbaar niet uit. Veel mensen hebben aangegeven dit toch wel een probleem te vinden en te willen dat het wijkpanel en/of Fietsersbond dit ook aanhangig maken bij de gemeente.

Woudvaart
Ook over de brug nabij de Woudvaartbrug kwamen enkele vragen binnen. We zullen de ontwerpen daar ook nauwlettend in de gaten houden

Actie op eigen poten
Met zoveel steun hebben we ook besloten de actie op eigen poten te zetten. Daarom is er een eigen facebookpagina aangemaakt. Ook zal het facebooknieuws voortaan via die pagina komen en niet via die van het wijkpanel.

Daarnaast hebben we een on-line petitie aangemaakt, deze wordt momenteel gekeurd en zal dan ondertekenbaar worden. Zodra dat zover is, melden we dat hier en op facebook.

Ons steunen
Omdat niet helemaal duidelijk is hoe mensen ons kunnen steunen, hier nog even de mogelijkheden:

 • Reactie achterlaten bij een bericht op deze site (we bundelen ze, vermeld wel graag uw naam/adres)
 • Een mailtje naar tunnel@wijkpaneltinga.nl
 • Onze online petitie ondertekenen (nog niet beschikbaar, komt zeer binnenkort)
 • Uw handtekening op papier geven tijdens een van onze actiemomenten
 • Uw handtekening op papier geven via onze brievenbus bij C1000 Tinga (binnen, naast het kopieerapparaat – dit is de bus van Wijkpanel Tinga)

Genoeg manieren dus om uw stem en eventueel uw verhaal / toelichting kenbaar te maken!