Schrijvers archief admin

Enquête plannen Spil-gebied

U bent naar de inloopmiddag geweest en heeft daar kennis genomen van de plannen. Of misschien was u niet in de gelegenheid, dan kunt u hier de plannen bekijken.

Nadat u de plannen bekeken heeft, willen wij heel graag uw mening horen. Wij willen graag de bewoners vertegenwoordigen maar dat kan alleen als wij hun mening weten.

Daarom hebben we een korte vragenlijst opgesteld.

Hoe kunt u die invullen?

 1. U klikt hieronder op de link naar de enquête
 2. U komt op een pagina waar u uw naam en e-mailadres moet invullen. De resultaten zijn volledig anoniem. Ook wij weten niet wie welke antwoorden heeft gegeven.
 3. U ontvangt binnen enkele ogenblikken een e-mail met daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst. Krijgt u de link niet direct? Controleer dan ook even uw spam-folder of de map ongewenste post.
 4. Klik op de link om de vragenlijst te starten. Als u de vragenlijst halverwege afbreekt, kunt u later met diezelfde link weer verdergaan waar u gebleven was.

Start met de enquête

Inloopmiddag/avond 29 oktober

Op 29 oktober organiseert de gemeente Súdwest een inloopavond voor de bewoners van Tinga. De avond is van 17 tot 19 uur.

De klankbordgroep, bestaande uit onder andere mensen van de gemeente, De Spil, Wijkpanel Tinga en een aantal direct omwonenden, is nu drie keer bij elkaar geweest. Op deze bijeenkomsten zijn diverse mogelijkheden bekeken voor de herinrichting van het gebied rondom De Spil.

De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden gepresenteerd op 29 oktober. De avond wordt, zoals gezegd, georganiseerd door de gemeente en op dit moment is de exacte invulling van de avond ons ook nog niet bekend. Meer informatie daarover volgt dus nog.

Quiznight 2 november!

Voor het winnende team hebben we natuurlijk een leuke prijs! Wat precies, dat houden we nog even geheim!

Hebben jullie het beste, slimste en gezelligste quizteam? Geef je op en kom het laten zien!
Ook als je nog geen team hebt, is dat geen probleem. Geef je op en wij zorgen voor een team.
Eigenlijk is dat nog leuker, zo leer je ook andere buren kennen!

Meer informatie en opgeven, klik dan even door >>

Stand van zaken Jumbo + animatiefilmpje verkeer

Stand van zaken rond de verplaatsing van de Jumbo

De omgevingsvergunning voor de nieuwe supermarkt is verleend. Hiertegen is beroep ingesteld bij de rechtbank. In afwachting van de uitspraak zal er niet worden  bebouwd. Voor degenen die geïnteresseerd hoe de verkeersafwikkeling zal gaan plaatsvinden, is een animatiefilmpje gemaakt. 

Informatieavond gemeente SWF 15 mei

De gemeente SWF / wethouder Mark de Man organiseert een informatieavond voor alle inwoners van Tinga. Hieronder de tekst van de uitnodiging:

Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond op 15 mei 2019 in het gebouw De Spil. Op deze avond gaat de gemeente graag met u in gesprek over de verschillende ontwikkelingen die spelen in de wijk Tinga.

Wat speelt er in de woonwijk?

Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen die spelen in het gebied op de kaart:

 1. Talant heeft de gemeente gevraagd of er in Tinga ruimte is voor het bouwen van 32-40 zorgwoningen;
 2. Bruzan Ontwikkeling en Accolade willen woningen bouwen op de plek waar nu de Jumbo staat; 
 3. Het bestuur van De Spil zoekt een langetermijnoplossing voor hun huisvesting. 

Wat doet de gemeente met die ontwikkelingen?

De gemeente wil deze verzoeken in samenhang beoordelen. In combinatie met bestaande wensen uit de wijk voor onder andere een centraal plein, een buurttuin en een beweegroute. Daarom wil de gemeente starten met een gebiedsgerichte aanpak voor Tinga. Met zo’n aanpak kunnen we samen met u onderzoeken of en hoe deze verzoeken de leefomgeving van Tinga kunnen verbeteren.

Uw mening is belangrijk!

De gemeente wil weten wat u vindt van de mogelijke veranderingen in de wijk. Daarom hebben wij samen met het Wijkpanel Tinga deze avond georganiseerd. Alle betrokken partijen zijn uitgenodigd voor deze avond. Er is die avond een gespreksleider (Jacques van den Bosch) die de avond in goede banen zal leiden. Samen met een stedenbouwkundig bureau willen wij met u in gesprek gaan om uiteindelijk tot een mooi en gedragen eindresultaat te komen.

Agenda

 • 19.15 uur Inloop 
 • 19.30 uur Welkom door contact-wethouder Mark de Man
 • 19.40 uur Toelichting gebiedsgerichte aanpak en uw rol en inbreng (Wind Architecten Adviseurs)
 • 20.00 uur Inbreng/vragen bespreken 
 • 20.45 uur Opbrengsten van de avond in beeld brengen (gespreksleider Jacques van den Bosch)
 • 21.30 uur Afsluiting wethouder Mark de Man

Belangrijk

 • Wanneer: woensdag 15 mei 2019 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
 • Waar: wijkgebouw De Spil (Molenkrite 169)
 • Waarover: Ontwikkelingen in de wijk Tinga

Bewonersavond 6 nov 19:30 uur

Bewonersavond voor de inwoners van Tinga.

Aanwezig zijn wethouder Mark de Man, directeur/eigenaar van de Jumbo Erik Kooistra.
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in onze wijk, denk aan de komst van de One-woningen, de sportcarrousel, de nieuwbouw van de Jumbo, de sloop van het oude schoolgebouw, de aanleg van een beweegroute…
We praten iedereen graag bij over deze onderwerpen, maar zijn vooral ook benieuwd naar de ideeën van de bewoners, over deze en alle andere onderwerpen.
En het is natuurlijk ook gewoon leuk & gezellig om elkaar (weer) eens te zien!

Daarom heel graag tot ziens op dinsdag 6 november in De Spil!

uitnodiging

Buurtmarkt 2018

Op 16 juni 2018 is hij terug van weggeweest! De buurtmarkt 2018!

De voorbereidingen zijn nog in volle gang en we zijn nog druk bezig de laatste leuke activiteiten rond te krijgen. met name die voor de kinderen.

Toch starten we alvast met de promotie en kunnen mensen die een standje of kleedje willen, zich aanmelden!
Ook dit jaar zijn de kraampjes overdekt en wederom tegen kostprijs te huren. Zelf een kleedje meenemen is altijd gratis.

We kunnen ook nog wel een paar vrijwilligers gebruiken die vooraf nog iets kunnen betekenen in de organisatie en op de dag zelf willen helpen alles in goede banen te leiden. Ook zoeken we nog mensen die het leuk vinden (en handig zijn in) om kinderen te schminken.

Gratis stands voor kinderen!
We hebben 10 (overdekte) stands die we de kinderen uit onze wijk gratis kunnen aanbieden. In dit geval gaat het om een halve stand per woonadres die je gratis kunt krijgen, dus voor 20 woonadressen in totaal. De stands mogen alleen gebruikt worden door kinderen die hun spullen willen verkopen. Er mogen ook wat spullen van de ouders bijzitten natuurlijk, maar de opbrengst moet 100% voor de kinderen zijn 🙂

Bekijk de volledige pagina met alle informatie

Zo zag het eruit in 2016:13490834_749146765187722_8987940182882109879_o _DSC3123bewerkt _DSC3130bewerkt 13433174_749160238519708_3044886727645591931_o 13490834_749146765187722_8987940182882109879_o ClN_fNCXEAAlw9r-0 _DSC3129bewerkt

 

 

Inloopavond gemeente donderdag 9 feb

De inloopavond is inmiddels geweest, bekijk onze vaste pagina voor de laatste stand van zaken en de plannen:

https://www.wijkpaneltinga.nl?page_id=474

Afgelopen dinsdag heeft het College van B&W besloten akkoord te gaan met de vestiging van de nieuwe Jumbo Tinga op het sportpark én de nieuwbouw van 20 woningen op het grasveld naast De Spil.
Aanstaande donderdag 9 februari is er een inloopbijeenkomst in De Spil, van 17 tot 19 uur. Bewoners kunnen daar de plannen bekijken en vragen stellen. Als het goed is, ontvangt iedereen ook nog een uitnodiging in de brievenbus.
Het wijkpanel is het niet eens met de zeer korte termijn waarop deze informatie-avond is gepland en de zeer beperkte en ongelukkige tijd hiervan. We zullen uiteraard via de website en facebook alle bewoners uitgebreid informeren over de plannen. Ook zullen we zorgen dat ze ergens in de wijk ter inzage komen te liggen. We zijn wel blij dat er in elk geval weer beweging in lijkt te komen in deze langslepende kwestie.

Wel of geen Jumbo? Geef uw mening!

Er is de laatste tijd een boel te doen natuurlijk over de Jumbo. Het wijkpanel moet de mening van de inwoners van Tinga vertegenwoordigen. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de mensen in Tinga denken over dit, toch ingewikkelde, vraagstuk.

Daarom willen we iedereen vragen om deze enquête in te vullen. Het aantal vragen is beperkt en neemt een paar minuten van je / uw tijd.

Via de volgende link opent u de vragenlijst. U moet dan echter eerst uw naam en e-mailadres invoeren. Een minuutje later ontvangt u dan een link waarop u kunt klikken om de vragenlijst in te vullen. Geen link ontvangen? Controleer dan ook even uw map ‘ongewenste post’. Wij doen deze registratie om te voorkomen dat dezelfde mensen meermaals de enquête invullen en daarmee de resultaten beïnvloeden. We vragen hiervoor uw begrip.

De komende tijd zullen wij ook in de wijk te vinden zijn met (een zeer verkorte versie van) deze enquête. Heeft u de enquête al ingevuld op de website als wij u treffen? Geeft u dat dan bij ons aan en geef niet nogmaals uw mening op dat moment!

Bedankt voor het invullen!

Start de enquête (klik hierop)

Bomen verwijderen

De gemeente gaat binnenkort enkele bomen verwijderen en herplanten.

Hieronder een overzicht:

Bomen tinga

(klik voor een groter kaartje)

De toelichting is als volgt:

Plantvakken

In dit document staat een lijst van werkzaamheden die we het komende winterseizoen onder andere uitvoeren aan de plantvakken.  In de kolom ‘omvormen’ staat wat er momenteel in het plantvak staat en wat het gaat worden. Bijvoorbeeld ‘gazon-vaste planten’ Dit betekent dat het vak nu gazon is en dat het een vak wordt met vaste plantenIn de kolom ‘straat en no.’ staat Waar het plantvak ongeveer ligt.

Bomen

In de documenten 2 en 3 staan bomen die verwijderd worden, en waar in een aantal gevallen nieuwe bomen voor terugkomen. In de ‘lijst te verwijderen en nieuw te planten bomen ’16-‘17’ is een globale plaatsaanduiding opgenomen. Om een beter beeld te krijgen van de locatie is  ‘de bomenkaart’ toegevoegd. Op de bomenkaart is voornamelijk de bebouwde kom zichtbaar. Het buitengebied is vanwege leesbaarheid achterwege gelaten maar is wel terug te vinden op de lijst.

Op de bomenkaart kunnen rode en blauwe stippen staan. Een rode stip staat voor het verwijderen van een boom. In de lijst ‘te verwijderen en nieuw te planten bomen’16-’17) kunt u teruglezen waarom de boom weg moet en of we een nieuwe boom planten.

De blauwe stip staat voor een boom die onderdeel uitmaakt van een project en gepland staat om verwijderd te worden. Over een dergelijk project volgt nadere informatie aan stads-, dorps- of wijkbelangen of direct aanwonenden.

Wilt u weten waarom een boom wordt verwijderd? Bijvoorbeeld doordat hij gevaar oplevert of ziek is? Download dan de volgende PDF bijlages:

Sneek lijst renovatie plantvakken 16 – 17

Sneek lijst te verwijderen en nieuw te planten bomen 16 – 17