Schrijvers archief admin

WhatsApp Buurtpreventie

inbreker

De laatste tijd starten meer en meer buurten een WhatsApp-groep op, om buurtgenoten te informeren en waarschuwen bij verdachte situaties. Volgens onze wijkagent en de gemeente werken deze groepen goed. De gemeente heeft een aantal ‘verkeersborden’ WhatsApp-buurtpreventie besteld, waarvan Tinga er zeer waarschijnlijk ook twee zal kunnen krijgen. Maar dan moeten we natuurlijk wel een dergelijke groep hebben 🙂

Daarom zijn wij benieuwd of mensen zoiets een goed idee vinden. Eerst natuurlijk de vraag: wordt er inderdaad veel ingebroken, vernield of (uit de tuin) gestolen in onze wijk? Volgens ons valt het aantal woninginbraken wel mee, maar wordt er wel af en toe eens in een (bedrijfs)auto ingebroken. Klopt dit beeld?

Alle reacties zijn welkom onderaan deze pagina of via facebook.

Mensen die zo’n groep wat lijkt en zich willen aanmelden, mogen even een e-mailbericht sturen. Vermeld daarin graag ook even je adres. Als we de groep gaan starten, zullen we je een link sturen die je op je telefoon moet openen om je zo bij de groep aan te melden. Je hoeft dus niet ons je nummer te sturen.

Een nadeel van WhatsApp is overigens wel, dat iedereen elkaars telefoonnummer kan zien op het moment dat je in de groep zit. Het grootste alternatief voor WhatsApp is momenteel Telegram. Veel mensen hebben beide apps geïnstalleerd. Bij Telegram krijgen andere groepsgenoten niet je nummer automatisch (alleen als jij ze al in je telefoonboek had, zie je het nummer erbij staan). Dus laat in je bericht ook even weten of je voorkeur dan uitgaat naar een WhatsApp-groep of een Telegram-groep. Dan kunnen we een goede, afgewogen keuze daarin maken.

Gevaarlijk (plas)punt fietspad hersteld

Op verzoek van het wijkpanel heeft de gemeente een afvoer gemaakt in het fietspad bij De Ligger.
Hier stond altijd een diepe plas, wat tot gevaarlijke situaties leidde. Dat kwam doordat fietsers (logisch) altijd door het ondiepste stuk fietsen, in deze onoverzichtelijke bocht.
We willen de Gemeente Súdwest-Fryslân bedanken voor deze mooie oplossing.

nieuwe_put_ligger

Open brief Jumbo Tinga

 

logo

Open brief aan

  • Alle inwoners van Tinga
  • SMHC Sneeker Mixed Hockeyclub Sneek
  • Jumbo Kooistra
  • Tennisvereniging ‘De Vliegende Bal’
  • College van B&W, gemeenteraad gemeente Súdwest-Fryslân
  • Alle overige geïnteresseerden

Sneek, 7 december 2015

Beste allemaal,

Vorig jaar waren er plannen om de Jumbo Tinga onder de tennishal in Tinga te vestigen. Jumbo wil namelijk, logischerwijs, graag aan de rand van een wijk zitten, zo dicht mogelijk aan de rondweg of een andere invalsweg. Dat levert meer klanten op uit omliggende gebieden én zorgt ook voor minder verkeer (van bezoekers en bevoorraders)  door de wijk.

Het plan onder de tennishal ging niet door en dus ging Jumbo kijken naar een alternatief. Dat alternatief was lange tijd in mysterie gehuld maar werd onlangs bekend gemaakt via Groot Sneek. Een ongelukkige gang van zaken natuurlijk. Wijkbewoners, wijkverenigingen, sportverenigingen moesten via ‘de krant’ lezen wat ‘de bedoeling’ was. Ook is het plan nog allerminst definitief: het college van B&W heeft aangegeven de mogelijkheden te willen onderzoeken. En dat is eigenlijk min of meer het standaardantwoord: natuurlijk wil B&W vrijwel alles wel onderzoeken. Wat daaruit komt, is altijd nog punt twee.

De tegengeluiden komen op dit moment vooral vanuit de Hockeyclub en Tennisvereniging De Vliegende Bal– die laatste niet te verwarren met Tennishal Sneek. De hockeyclub wil namelijk graag een derde hockeyveld realiseren, op de plaats waar Jumbo de supermarkt gedacht heeft. Ook vrezen zijn, samen met de tennisvereniging, voor verlies van parkeerplaatsen en grote verkeersdrukte. Via internet zijn zij inmiddels een ‘Dááág Jumbo’-campagne gestart.

Wijkpanel Tinga behartigt de belangen van de wijk. Volgens ons zijn zowel een supermarkt als een goed sportpark van groot belang voor de wijk. Daarom willen wij graag optreden in een verbindende, onderzoekende en helpende rol. Er zijn vast goede mogelijkheden te vinden waarbij de belangen van Jumbo, de diverse sportverenigingen, omwonenden en overige wijkbewoners zo goed mogelijk gediend worden. Een gulden middenweg.

Wij nodigen daarom heel graag alle betrokken partijen uit om tafel om te kijken hoe we tot een goede invulling kunnen komen waar iedereen zich in kan vinden. En om de zorgen met elkaar te delen. En misschien valt het dan allemaal best mee en zijn er hele mooie dingen mogelijk!

Om zelf goed voorbereid aan tafel te komen, doen we een oproep aan alle wijkbewoners en anderen om vooral met plannen en ideeën te komen over hoe het allemaal wél kan. Er zijn vast heel veel verschillende mogelijkheden. We hebben zelf een aantal ideeën, maar horen graag alles wat mogelijk lijkt. Ook dingen die vergezocht of duur lijken, zijn zeer welkom! We staan open voor alle ideeën en zullen deze meenemen in het overleg!

We rekenen op jullie!

 

Namens Wijkpanel Tinga,

Robert Klees, Rowdy van der Veen, Saskia Castelein, Minne van Oosten, Frans Soepboer, Ronald Wijers

 

Reacties via info@wijkpaneltinga.nl of post: Jasker 81, 8608 VX Sneek.
Internet: www.wijkpaneltinga.nl en http://facebook.com/wijkpaneltinga

Kennismakingsbijeenkomst voor organisaties in Tinga

Eind november is er een kennismakingsbijeenkomst voor vertegenwoordigers van alle organisaties die actief zijn / te maken hebben met onze wijk.

De bedoeling is om elkaar te leren kennen en zo samen tot leuke nieuwe dingen te komen. Er zijn veel vrijwilligers en organisaties actief waarbij lang niet iedereen van elkaar weet wat ze doen.

De organisaties die zijn uitgenodigd zijn de volgende:

Jumbo Tinga
Wijkagent Ben Brouwer
Vliegende bal (tennisvereniging)
Voetbalvereniging SWZ Boso
Tennishal Sneek
Timpaan Welzijn
Gemeente SWF – contactambtenaar
OBS De Wyken
CBS De Vuurvlinder
Zorgboerderij Tinga State
Reinb̫ge РJeugdzorg
Wijkvereniging De Spil
Gebiedsteam (gemeente) Sneek-Zuid
Thuiszorg SWF
Hockeyclub Sneek
Accolade

Natuurlijk zullen we een verslag van deze avond beschikbaar stellen via de website zodat ook de inwoners kennis kunnen nemen van alle organisaties die actief zijn in de wijk.

Voor begin 2016 staat er bovendien een soort informatiemarkt op de planning zodat we aan de wijk kunnen laten zien waar we zoal mee bezig zijn geweest.

Reageren op dit bericht kan hieronder, ook als we nog een organisatie zijn vergeten uit te nodigen.

Wijkpanel op Telegram!

telegram

Op WhatsApp-concurrent Telegram hebben we een zogenaamd kanaal aangemaakt voor (Wijkpanel) Tinga. Veel wijken hebben een Buurt-App dus we dachten: laten we dat eens proberen en kijken of we daarmee veel mensen goed kunnen bereiken.

Dan de vraag waarom we dit op Telegram doen en niet op WhatsApp: privacy. Bij WhatsApp kun je het telefoonnummer van anderen achterhalen. Dat willen we niet. Een ander voordeel van een kanaal op Telegram is dat nieuwe leden ook helemaal terug kunnen lezen tot aan het begin.

Handig of niet, we zullen het zien. Zoek ons op viahttps://telegram.me/joinchat/BJcIFzvfOHqH47A0TeLsZQ (als je deze link opent op je mobiele apparaat krijg je de optie om direct in Telegram het kanaal toe te voegen)

Opknappen schoolgebouw – VERVOLG

Na de eerste keer schilderen zijn we natuurlijk verder gegaan! Bovendien hebben we ook een andere kleur kunnen krijgen, waardoor alles er moderner en frisser uitziet.

Speciale vermelding voor de inwoners van het schoolgebouw en hun vrienden. Zij hebben verreweg het meeste werk gedaan en doen dat nog steeds! Super, jongens!

De nieuwe foto’s zijn toegevoegd aan het album hieronder.

 

Op 1 augustus zijn de bewoners van het gebouw, vrijwilligers van het wijkpanel, vrienden van de bewoners en een wijkbewoner begonnen met het opknappen van het schoolgebouw in Tinga. Het was een gezellige en zonnige dag en we zijn al een heel eind gekomen!

 

Update rondom de supermarkt

De bewoners van de Molenkrite hebben het al gemerkt: de nachtelijke vrachtwagens zijn over. De Jumbo gaat om 8:00 uur open en het brood komt voortaan rond 7:00-7:30, wat een betere tijd is dan 04:00. Verder komt de vrachtenwagen met verse producten natuurlijk dagelijks en de grote vrachtwagen met houdbare spullen komt drie keer per week. Maar deze allemaal overdag.

Verder bereiken ons van verschillende kanten geruchten dat de Jumbo binnen een jaar verhuisd zal zijn. Momenteel hebben wij echter van geen enkele kant een bevestiging of ontkenning van deze plannen en is het ook maar zeer de vraag waar deze nieuwe winkel dan zou moeten komen, want aan de rand van Tinga, bij de sportvelden, is niet zo heel veel plek meer over voor een winkel en een parkeerplaats. Maar zodra er meer bekend is zullen we dat laten weten.

Het standpunt van het wijkpanel is dat wij een winkel willen houden in de wijk en dat bevoorrading en bezoekers voor zo weinig mogelijk overlast zorgen. Dus een winkel bij de ingang van de wijk is de beste oplossing, mits het allemaal past en niet leidt tot overlast voor de bewoners aldaar. Ook is het verkeer over de Lemmerweg een aandachtspunt, want de rotonde staat ook nu al geregeld wat vast. En een druk-bezochte supermarkt aan de rand zal wel zorgen voor extra verkeer. Dit heeft allemaal onze aandacht en we zoeken de beste oplossing voor Jumbo en de wijk.

Ingang BP-station wordt aangepakt!

Ingang BP-station wordt aangepakt! Het heeft even geduurd en helaas de nodige aanrijdingen gekost, maar de ingang van het BP-station Lemmerweg wordt veiliger gemaakt.

Volgens onze informatie komt er een linksaf-voorziening zodat auto’s het tankstation veilig in kunnen vanuit beide richtingen. Het tankstation verlaten kan dan uitsluitend richting rotonde Tinga/Duinterpen, waar je eventueel de rotonde rond kunt rijden als je toch de andere kant op wilt.

Het Wijkpanel heeft ook meermaals aangedrongen op een oplossing en we zijn blij dat deze nu in zicht is!

Aanpassingen Tingatunnel / werkzaamheden Lemstertunnel

U heeft het waarschijnlijk al gezien: de Tinga-tunnel wordt / is aangepast. Het fietspad is breder en er komt een soort verdrijvingsvlak in de binnenbocht. Ook de middenstreep schuift meer op richting buitenbocht. Daardoor wordt de bocht dus wijder en daardoor veiliger. Helaas is de stoep hierdoor iets smaller geworden. Hij heeft nog wel de minimale breedte voor rolstoelen en rollators. De stoep was voor de aanpassing overigens ook al te smal om twee rolstoelen elkaar op de stoep te laten passeren.

Binnenkort wordt gestart met het aanleggen van de vaarroute ter hoogte van de Lemstertunnel (Lemmerwegtunnel). Hiervoor zal deze tunnel enkele maanden slechter bruikbaar zijn. Er zullen namelijk trappen worden geplaatst met fietsgoten. Hierdoor is de tunnel onbruikbaar voor rolstoelen, buggies en mensen die slecht ter been zijn of niet hun fiets door een goot omhoog/omlaag kunnen duwen. Ook zal de tunnel enkele malen gedurende kortere tijd geheel afgesloten zijn.
De enige omleidingsroute zal zijn via de Tingatunnel, vandaar ook dat wij erop aangedrongen hebben dat deze eerst verbeterd zou worden. Door de Lemstertunnel komen ongeveer 5000 fietsers (in totaal, heen en terug samen) per dag.